Banking regulation - Basel IV and all that

Med Jacob Gyntelberg, Danske Bank.

 

Baselkomitéen ventes inden udgangen af 2016 at præsentere sine nye forslag til finansiel regulering, også kaldet Basel IV. Forslagene kommer i forlængelse Basel III-standarderne, der blev udarbejdet i 2010-11, og som bl.a. indeholdte højere minimumskapitalkrav, nye kapitalbufferkrav og strengere likviditetskrav. Baselkomitéens standarder danner grundlag for europæisk og dansk lovgivning og vil dermed få betydning for den finansielle sektor i Danmark - og i sidste ende danske forbrugere.

 

Jacob Gyntelberg, der har en ph.d. grad i økonomi fra Københavns Universitet, har i perioden 2001-2014 arbejdet i Bank for International Settlements (BIS). Siden 2014 har han arbejdet i Danske Banks Corporates & Institutions med fokus på finansiel regulering. Jacob Gyntelberg vil på medlemsmødet fortælle nærmere om reguleringen af banksektoren i forlængelse af finanskrisen, herunder Basel IV.

 

 

Mødet afholdes på CSS, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K i lokale 7.0.34 (se kort), og der serveres sandwich og øl/vand fra kl. 16.30 til 17.00. Tilmelding sker ved at skrive til nof@nationalbanken.dk

 

Du kan finde Jacob Gyntelbergs præsentation via følgende link