Nationaløkonomisk Forenings bestyrelse valgt 31. maj 2023

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Den seneste bestyrelse blev valgt på generelforsamlingen d. 31. maj 2023. 

 

Formand
Direktør Jakob Hald
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby
arb.: 3132 1179
jah@kfst.dk
Kasserer
Direktør Ulrik Nødgaard
Finans Danmark
Amaliegade 7
1256 København K
arb.: 3016 1200
uln@fida.dk
Bestyrelsesmedlem
Senior Advisor Jesper Berg
Rud Pedersen
Christians Brygge 24
1559 København K

jesperbergdn@live.dk
Bestyrelsesmedlem
Direktør Signe Krogstrup
Danmarks Nationalbank
Langelinje Allé 47
2100 København Ø
arb.: 3363 6003
skro@nationalbanken.dk
Bestyrelsesmedlem
Underdirektør Allan Lyngsø Madsen
PensionDanmark
Langelinje Allé 43
1402 København K
alm@pension.dk
Bestyrelsesmedlem
Rigsstatistiker Birgitte Anker
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
arb.: 3917 3901
bia@dst.dk
Bestyrelsesmedlem
Professor Torben M. Andersen
Aarhus Universitet, Institut for Økonomi,
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
arb.: 8716 5557
tandersen@econ.au.dk
Bestyrelsesmedlem
Professor Carl-Johan Dalgaard
Københavns Universitet, Økonomisk Institut,
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
arb.: 3532 4407
carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk
Observatør
Stud.polit Helene J. Sigaard Ravn
hjr@nationalbanken.dk
Observatør
PhD-studerende Nikolaj Lund

nml@econ.ku.dk



Øvrige kontaktpersoner
 
Ansvarlig redaktør
Forskningschef Jan Rose Skaksen
Rockwool Fonden
Ny Kongensgade 6
1472 København K
arb.: 2924 6419
jrs@rff.dk
Co-editor 
Vicedirektør Jesper Gregers Linaa
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby
jgl@kfst.dk
Sekretær
Thomas Damsgaard Tørsløv
Danmarks Nationalbank
Langelinje Allé 47
2100 København Ø
arb.: 3363 6011
nof@nationalbanken.dk
Kassererfunktion
Jan Henriksen
Finans Danmark
Amaliegade 7
1256 København K
arb.: 3016 1030
jbh@fida.dk