Nationaløkonomisk Forenings bestyrelse valgt 12. november 2020

 

Formand
Direktør Jakob Hald
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby
arb.: 3132 1179
jah@kfst.dk
Kasserer
Direktør Ulrik Nødgaard
Finans Danmark
Amaliegade 7
1256 København K
arb.: 3016 1200
uln@fida.dk
Direktør Jesper Berg
Finanstilsynet 
Århusgade 110
2100 København Ø
arb.: 3355 8313
jb@ftnet.dk
Direktør Signe Krogstrup
Danmarks Nationalbank
Langelinje Allé
2100 København Ø
arb.: 3363 6003
skro@nationalbanken.dk
Særlig Rådgiver Allan Lyngsø Madsen
Skatteministeriet
Nicolai Eigtved Gade 28
1402 København K
arb.: 
alm@skm.dk
Rigsstatistiker Birgitte Anker
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
arb.: 3917 3901
bia@dst.dk
Professor Torben M. Andersen
Aarhus Universitet, Institut for Økonomi,
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
arb.: 8716 5557
tandersen@econ.au.dk
Professor Carl-Johan Dalgaard
Københavns Universitet, Økonomisk Institut,
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
arb.: 3532 4407
carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk
Stud.polit. Viktor Sadolin viktorsadolin@gmail.com


Øvrige kontaktpersoner
 
Ansvarlig redaktør
Forskningschef Jan Rose Skaksen
Rockwool Fonden
Ny Kongensgade 6
1472 København K
arb.: 2924 6419
jrs@rff.dk
Sekretær
Thomas Rasmusen Damgaard Tørslev
Danmarks Nationalbank
Langelinje Allé 47
2100 København Ø
arb.: 3363 6011
nof@nationalbanken.dk
Kassererfunktion
Jan Henriksen
Finans Danmark
Amaliegade 7
1256 København K
arb.: 3016 1030
jbh@fida.dk