Nationaløkonomisk Tidsskrift: Et online open-access tidsskrift

 

Nationaløkonomisk Tidsskrift blev etableret i 1873 og er et af de ældste tidsskrifter.

Det har som hovedformål at være forum for præsentation og debat af analyser for dansk økonomi på videnskabeligt plan samt dertil at formidle forskningsresultater og fremme den faglige debat og økonomisk-politiske emner. 

Artiklerne bør være let læselige og sigter mod at formidle analyser og forskning til et bredt publikum af økonomer. 

 

Fra 2014 er Nationaløkonomisk Tidsskrift overgået til en open-access online platform, som bringer artiklerne løbende. Det er gratis at tilgå artiklerne, og tidligere årgange er ligeledes tilgængelige. Når antallet af artikler er tilstrækkeligt samles til et bind. Gennem linket findes også forfattervejledning og kontaktinformationer, hvis det ønskes at indsende en artikel til publikationen. 

 

Den seneste udgave fra 2024 indeholdt bl.a. følgende artikler:

     - What do negative policy rate economies have in common? af Asger Munch Grønlund, Signe Krogstrup og Morten Spange

     - Fordelingseffekter af husleje-regulering: Målrettet som spredehegl af Jakob Langager, DØR

     - Christian Hjort-Andersen - 28. november 1944 - 28. september 2023 af Trine Bille og Niels Kærgaard

     - Økonomerne i Aarhus i 1946-1980 - En mere nuanceret historie af Niel Kærgård,
       efterfulgt af en replik: Økonomerne i Aarhus i 1946-1980 - En Replik til Niels Kærgård af Svend Hylleberg. 

 

 

Det er stadig muligt at abonnere på en trykt udgave af tidsskriftet, da DJØF Forlaget har givet os mulighed for at bestille "Print-on-demand".

Hvis man ønsker en trykt version, skal man give Nationaløkonomisk Forening besked herom på nof@nationalbanken.dk

 

 

Redaktører:

Michael Svarer, professor, Aarhus Universitet

Jesper Gregers Linaa, vicedirektør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt ekstern lektor, Københavns Universitet

 

I redaktionen: