Nationaløkonomisk Tidsskrift er et online open-access tidsskrift

Nationaløkonomisk Tidsskrift er fra 2014 overgået til en open access online platform, som bringer artiklerne løbende.

Når antallet af artikler er tilstrækkeligt samles til et bind.

Tidligere årgange er ligeledes tilgængelige via DJØF Forlagets hjemmeside (se link nedenfor).

 

Det er stadig muligt at abonnere på en trykt udgave af tidsskriftet, da DJØF Forlaget har givet os mulighed for at bestille "Print-on-demand".

Hvis man ønsker en trykt version, skal man give Nationaløkonomisk Forening besked herom på nof@nationalbanken.dk

 

Nationaløkonomisk Tidsskrift - Danish Journal of Economics: Nationaløkonomisk Forening & Djøf Forlag 2014

 

Redaktør:

 

Jan Rose Skaksen

 

Henvendelse til redaktøren

 

I redaktionen: