Kontakt

 

Sekretær:

Thomas Damsgaard Tørsløv, Danmarks Nationalbank

nof@nationalbanken.dk, tlf. 3147 5474

 

Kassererfunktion: 

Jan Birger Henriksen, FinansDanmark

jbh@fida.dk, tlf. 3016 1030

 

Formand:

Jakob Hald, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

jah@kfst.dk

 

CVR-nummer: 21 72 08 28