Medlemsmøder

2024

Alle medlemmer af NØF er velkomne til medlemsmøderne, der afholdes 3-5 gange årligt. Vi inviterer skarpe oplægsholdere til at gøre os klogere på akutelle udfordringer, begivenheder eller tendenser

   

29. maj: "Ministeriernes opdaterede regneprincipper på personskatteområdet"

  • Præsentation af Mikkel Nørlem Hermansen, kontorchef i Finansminsteriet
  • Præsentation af Peter Bach-Mortensen, kontorchef i Skatteministeriet