Medlemsmøder

2021

 

Marts: "Hjælpepakker under en pandemi"

Præsentation af Torben M. Andersen, Professor ved Aarhus Universitet

Præsentation af Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen

 

April: "USA's store finanspoltiske eksperiment - politiske bevæggrunde, økonomiske effekter og internationale spillovers".

Præsentation af Jacob F. Kirkegaard, Senior Fellow, Peterson Institute for International Economics

 

Maj: "Social ulighed og mobilitet"

Præsentation af Kristian Bernt Karlson, Lektor i sociologi på Københavns Universitet.

Præsentation af Nicolai Rudolf Steinmetz Møller, Kontorchef i Finansministeriet

 

Oktober: "Langsigtet strategi for et genåbnet Danmark"

Præsentation af Torben M. Andersen, Professor ved Aarhus Universitet

og Jens Lundgren, Professor ved Rigshospitalet, Københavns Universitet 

 

December: "Boligmarkedet - hvad nu?"

Præsentation af Carl-Johan Dalgaard, Professor Københavns Universitet

Præsentation af Per Callesen, Nationalbankdirektør

Præsentation af Jesper Berg, Direktør, Finanstilsynet