Medlemsmøder

2021

 Alle NØF's medlemmer er velkomne til medlemsmøderne, der afholdes 3-5 gange årligt. Vi inviterer skarpe oplægsholdere til at gøre os klogere på akutelle udfordringer, begivenheder eller tendenser

   

Marts: "Hjælpepakker under en pandemi"

April: "USA's store finanspoltiske eksperiment - politiske bevæggrunde, økonomiske effekter og internationale spillovers".

  • Præsentation af Jacob F. Kirkegaard, Senior Fellow, Peterson Institute for International Economics

Maj: "Social ulighed og mobilitet"

  • Præsentation af Kristian Bernt Karlson, Lektor i sociologi på Københavns Universitet.
  • Præsentation af Nicolai Rudolf Steinmetz Møller, Kontorchef i Finansministeriet

Oktober: "Langsigtet strategi for et genåbnet Danmark"

  • Præsentation af Torben M. Andersen, Professor ved Aarhus Universitet
  • Præsentation af Jens Lundgren, Professor ved Rigshospitalet, Københavns Universitet 

 

December: "Boligmarkedet - hvad nu?"