Medlemsmøder

2014

Alle NØF's medlemmer er velkomne til medlemsmøderne, der afholdes 3-5 gange årligt. Vi inviterer skarpe oplægsholdere til at gøre os klogere på akutelle udfordringer, begivenheder eller tendenser

 

November: "Hovedrevision af nationalregnskabet"

 

Oktober: "Kvinder i topledelse - hvorfor så få, og gør det noget?"

 

September: "Strategi og udvikling i DONG Energy",

  • Præsentation, Henrik Poulsen

 

Maj: "Crisis Management in the Euro Area and Challenges Ahead"

 

April: "Velfærdsstaten i spændingen mellem økonomi og etik"

 

Marts: "De danske erhvervsfonde"

 

Marts: "En ny aktiv beskæftigelsesindsats"