Medlemsmøder

2020

Alle NØF's medlemmer er velkomne til medlemsmøderne, der afholdes 3-5 gange årligt. Vi inviterer skarpe oplægsholdere til at gøre os klogere på akutelle udfordringer, begivenheder eller tendenser

   

September: "Sundheds- og økonomisk politiske udfordringer ved Covid-krisen"

December: "Centralbanker rolle i bekæmpelsen af klimaforandringer"