Dynamiske effekter af offentligt forbrug og offentlige investeringer

Lars Haagen Pedersen og Mads Kieler vil fortælle om Finansministeriets regneprincipper med udgangspunkt i den rapport om emnet, som Finansministeriet netop har offentliggjort. Derefter vil John Smidt kommentere på oplægget.

 

I rapporten redegøres for ministeriets behandling af offentligt forbrug og offentlige investeringer i forbindelse med vurdering af adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag. Rapporten fokuserer på såkaldte dynamiske effekter på arbejdsudbud, produktivitet og de offentlige finanser, der som udgangspunkt kan tilskrives strukturelle adfærdsændringer hos husholdninger og virksomheder.

 

Lars Haagen Pedersen og Mads Kieler er afdelingschefer i Finansministeriet og har begge ansvar for udvikling og vedligeholdelse af Finansministeriets regnemetoder, herunder vurdering af effekterne af økonomisk politik. Lars var 2007-2011 sekretariatschef for De Økonomiske Råds Sekretariat. Mads var 2003-2015 hhv. chefkonsulent og kontorchef i Finansministeriets Makropolitiske Center. John Smidt er direktør for Det Økonomiske Råds Sekretariat (DØRS) og med mangeårig erfaring med arbejde med makroøkonomiske modeller i bl.a. Nationalbanken (MONA), Danmarks Statistik (ADAM) og DØRS (SMEC).

 

Arrangementet finder sted tirsdag d. 12. juni kl. 17.30 i lokale 35.01.06 på CSS, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (indgang sker via Gammeltoftsgade 13 og lokalet er i kælderen).

 

Der serveres sandwich og vand fra kl. 17.00 til 17.30.

 

Tilmelding sker ved at skrive til nof@nationalbanken.dk