Generalforsamling i Nationaløkonomisk Forening

 

Oplægsholder: Per Callesen, Nationalbankdirektør


Emne: Fastkurspolitik, valutaindstrømning i begyndelsen af 2015 og negative renter i Danmark


Opponent: Thomas Thygesen, cheføkonom, SEB 

 

 

Danmark oplevede i januar og februar 2015 et stort inflow af udenlandsk valuta. Det fik Nationalbanken til at nedsætte renten ad flere omgange til et historisk lavt niveau for at forsvare fastkurspolitikken.

 

Desuden besluttede Finansministeriet efter indstilling fra Nationalbanken af stoppe for salget af statsobligationer.

 

Nationalbankdirektør Per Callesen analyserer disse begivenheder og diskuterer, hvilken betydning, negative renter har for såvel den finansielle sektor som realøkonomien.