Generalforsamling

 

NØF afholder generalforsamling med efterfølgende oplæg tirsdag den 23. maj. Generalforsamlingen starter kl. 17.10, hvorefter Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Fini Beilin, direktør for DA, og Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i LO, bl.a. vil diskutere arbejdsmarkedspotentialet i forhold til de forskellige overførselsordninger, herunder tidligere erfaringer samt igangværende og mulige fremtidige tiltag.

 

Arrangementet vil finde sted i lokale 35.01.06 på CSS, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (indgang sker via Gammeltoftsgade 13)

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning vedrørende perioden siden sidste generalforsamling

 3. Orientering om Nationaløkonomisk Tidsskrift ved redaktøren

 4. Regnskab for 2016 og budget for 2017 ved kasseren

 5. Valg til bestyrelsen og af revisorer

 6. Eventuelt

 

Der serveres sandwich og vand fra kl. 17.00. Tilmelding sker ved at skrive til nof@nationalbanken.dk