Hvordan måler vi velstand? Deleøkonomi, BNP og dets begrænsninger

Du kan finde Jørgen Elmeskovs præsentation via følgende link.